Privacyverklaring

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Slagerij van Tilburg bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slagerij van Tilburg neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Slagerij van Tilburg in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Slagerij van Tilburg kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slagerijvantilburg.nl Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Slagerij van Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U via de mail te voorzien, wanneer u hierom heeft gevraagd, van wekelijkse nieuwe aanbiedingen;
 • Naar aanleiding van het bestelformulier, de bestelde producten af te leveren op het juiste adres;
 • Zorgen dat de bestelde producten bij de juiste persoon belanden, wanneer men kiest voor zelf het afhalen van de producten;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen, bijvoorbeeld over een verzorgde catering op maat, naar aanleiding van een invulformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoelang we gegevens bewaren
Slagerij van Tilburg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@slagerijvantilburg.nl.

Delen met anderen

Slagerij van Tilburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Slagerij van Tilburg blijft verwerkingsverantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoek

Cookies
Slagerij van Tilburg maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Google analytics
Via Google Analytics worden op slagerijvantilburg.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Wat als u niet van cookies houdt
U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Slagerij van Tilburg hebben, stuur dan een verzoek naar info@slagerijvantilburg.nl.
 • Slagerij van Tilburg wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • Slagerij van Tilburg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Slagerij van Tilburg veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

Passende maatregelen
Slagerij van Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@slagerijvantilburg.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 14/05/18.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.